ทำไมถึงเลือก EZDC?

โครงการ EZDC ก่อสร้างในรูปแบบทันสมัยและตั้งอยู่ในทำเลที่ง่ายและสะดวกในการคมนาคมขนส่ง เหมาะสำหรับใช้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า หรือโรงงานขนาดเล็ก